www.mosjoenhavn.no ORGANISERING Lø. 15. des. 2018
Norsk  English  

Mosjøen Havn KF

Havnegt 54

8663 Mosjøen

Norway

Org.nr.990742715

Kart / Map

Google Maps

 

Phone:

Havnekontor/office:

(+47) 75 10 18 70

 

Kurt Jessen Johansson:

Phone: (+47) 958 66 094

kurt.j.johansson@

vefsn.kommune.no

 

Kjell Arne Jenssen:

Phone: (+47) 905 06 215 

kjell.arne.jenssen@

vefsn.kommune.no

 

Fax:

(+47) 75 10 18 71

post@mosjoenhavn.no

Formål

 

Mosjøen havn er Vefsn kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Vefsn kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Mosjøen havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Vefsn kommunes havnedistrikt og forvalte Vefsn havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. De arealplanleggingsmessige oppgaver i havneområdet skjer i samråd med brukere som har interesser knyttet til det aktuelle området og i samråd med kommunens plankontor.

Foretaket kan engasjere seg i næringsrettet virksomhet med relevans til kjernevirksomheten, enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.

 

Mosjøen Havn Port of Mosjoen havnevesen havnevesenet havnefogd havna hamn gjestehavn harbor harbour kyst kysten fjord tidevann flo og fjære tide tidal
transport terminal kai ISPS båter skip ship shipping Vefsn kommune Vefsnfjorden Helgelandskysten Helgeland Nordland Norge Norway
web: info helgeland