www.mosjoenhavn.no HAVNEANLEGG Lø. 15. des. 2018
Norsk  English  

Mosjøen Havn KF

Havnegt 54

8663 Mosjøen

Norway

Org.nr.990742715

Kart / Map

Google Maps

 

Phone:

Havnekontor/office:

(+47) 75 10 18 70

 

Kurt Jessen Johansson:

Phone: (+47) 958 66 094

kurt.j.johansson@

vefsn.kommune.no

 

Kjell Arne Jenssen:

Phone: (+47) 905 06 215 

kjell.arne.jenssen@

vefsn.kommune.no

 

Fax:

(+47) 75 10 18 71

post@mosjoenhavn.no

Et moderne havneanlegg

 

På grunn av den nære tilknytningen til industrien, har Mosjøen Havn et bredt tilbud innen servicetjenester.
Noe som gjør havneområdet til et naturlig senter for ulike typer næringsvirksomhet. Med en kombinasjon av offentlige og private kaier, fremstår Mosjøen som en moderne godshavn med alle fasiliteter og stor kapasitet.

For å sikre trygg ferdsel av sjøveien, er alle de offentlige og flere av de private kaiene godkjent etter de internasjonale sjøsikkerhetsbestemmelsene ISPS. Mosjøen Havn er også sertifisert som Miljøfyrtårn, og tilbyr blant annet miljøvennlige strømløsninger og gode mottaksordninger for avfall.
Nedenfor følger dybdekart og informasjon og bilde av alle kaier m.m..

Mosjøen havn er utstyrt med en 100 tonns mobil containerkran og en reachstacker.

 

Dybdekart Nykai II

 

Dybdekart Jernbanekai/Vestre kai

 

Dybdekart Holandsvika

Dybdekart Vikdal

 

Dybdekart Veidekke kai

 

Datakart over Mosjøen havn

 

 

 

OFFENTLIGE KAIER                                           
                                                                

Nykai II
 

Foreløpig info, se dybdekart ovenfor

Nykaia
(Mosjøen)

Tilgang på landstrøm og vann

Kailengde 90 meter

Kaidybde 8 meter

Betongkonstruksjon

2 bygninger/terminaler i tilknytning til kai (3300m2)

Last over kai fra båter med container, bulk og stykkgods.
Vektbegrensning pr. m2 er 4 tonn

100 tonns containerkran

 

Vestre kai
(Mosjøen)

Kailengde 122 meter

Kaidybde 5.5 meter

Betongkonstruksjon
2 bygninger/terminaler i tilknytning til kai (3300m2)
Last over kai fra båter med container, bulk og stykkgods
Vektbegrensning pr. m2 er 2 tonn

kran

 

Jernbanekaia
(Mosjøen)

Jernbanespor langs hele kaien.

Kailengde 210 meter

Kaidybde 5 meter
Betongkonstruksjon
3 lagerbygninger i tilknytning til kai (1800m2)
Last over kai fra båter med container, bulk og stykkgods

Vektbegrensning pr. m2 er 2 tonn

Mobilkran

 

Holandsvika
(Holandsvika)

Nyttig for ulike industrier

Kailengde 60 meter

Kaidybde 5.5 meter

Mobilkran
Bulkbåter med grus og asfalt

Vektbegrensning pr. m2 er 4 tonn.

 

 

Halsøy kai
Mosjøen

Kailengde 45 meter
kaidybde 6,5 meter
Mobilkran
Betongkonstruksjon
fartøy med bulk og stykkgods leverer grus og stykkgods.
Ingen strøm eller ferskvann

 

Tidligere Statoil kaia, Holandsvika

 

 

PRIVATE KAIER                                                

 

Alcoa havn
(Mosjøen)

Kailengde 275 meter

Kaidybde 3.4 - 7.7 meter

35 tonn kran, sugelosseanlegg, mobilkran
Betongkonstruksjon
Bulk og conteinerfartøy leverer stykkgods, bulk og containerlast
Strøm og ferskvann

Vekstbegrensning pr.m2 er 3 tonn

 

 

 

Veidekke kai
(Mosjøen)

Kailengde 16 meter

Kaidybde 6 meter

Dyktalbekai

Bulkbåter ankommer med grus og asfalt

Vektbegrensning pr. m2 er 20 tonn akseltrykk

 

Skjærflesen
(Rynes)

Ikke ISPS-godkjent
Dyktalbekai
Bulkbåter med grus og asfalt
Vektbegrensning pr. m2 er 20 tonn akseltrykk

 

 

 

 

 FERGEKAIER                                             

 

Mosjøen

 

 Vikdal

 

Hundåla

 

Sørnes

 

Grytåga

 

 

 

Gjeste- og småbåthavn (les mer under bilde)

 

Egen gjestekai eid av Mosjøen Havn KF, og et tilbud i samarbeid med Mosjøen Båteierforening.

Gode innseilingsforhold, mange gjesteplasser og enkel tilgang til de fleste fasiliteter.

 

Like ved havna i Mosjøen har også båtforeninga etablert havn for 200 småbåter; Pålgarden Marina. I samarbeid med havnevesenet ble småbåthavna utvidet med topp moderne gjesteplasser sommeren 2009. Etter utvidelsen blir småbåthavna også brukt av beredskapsbåt, skyssbåter, rekesalg, m.v.

 

Småbåthavna er gradvis bygd ut over mange år med betydelig dugnadsinnsats. I dag er det blitt ei trygg havn med solid molo og bobleanlegg. På landsida er klubbhuset med sanitæranlegg også tilgjengelig for gjestebåter. Diesel kan fylles fra tilrettelagt brygge. Foreningas rampe for opp- og utsetting av båter er tilgjengelig for alle.

 

Foreninga har også bygd slipp med opphalingshus. Dette anlegget er leid bort og drives på kommersiell basis. Vel 20 naust skal bygges rett over veien.

 

Mer info: Mosjøen Båtforening

 

Datakart over Mosjøen havn

 

Kaibilder hentet fra "Norge i bilder"
Mosjøen Havn Port of Mosjoen havnevesen havnevesenet havnefogd havna hamn gjestehavn harbor harbour kyst kysten fjord tidevann flo og fjære tide tidal
transport terminal kai ISPS båter skip ship shipping Vefsn kommune Vefsnfjorden Helgelandskysten Helgeland Nordland Norge Norway
web: info helgeland